Dofinansowanie na 2 kolejne projekty B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

31 lipca 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17. Projekty pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED – Automatyczny Eksplorator Danych” firmy Extreme Robotics Sp. z o.o. oraz „Opracowanie założeń technologicznych oraz stworzenie prototypu innowacyjnych linii do pakowania owoców miękkich i twardych” firmy Techmotion Technology Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.