Nasza misja

Wspieranie naszych Klientów poprzez profesjonalne i kreatywne działania, umożliwiające osiągnięcie sukcesów oraz koncentrację na kluczowych dla Klienta obszarach. Wierzymy, że takie rozwiązanie jest gwarancją sukcesu w każdej branży.

Nasz zespół

W ramach każdego projektu tworzymy zespół, którego zadaniem jest dobór optymalnych źródeł finansowania przedsięwzięcia, przygotowanie kompleksowej aplikacji oraz efektywne zarządzanie projektem, aż do momentu ostatecznego rozliczenia projektu.
Nasz zespół to profesjonaliści w swoich dziedzinach, wzajemnie się wspierający przy realizacji projektów. To tworzy nową jakość, której nigdy nie osiągnęli byśmy pracując osobno. Partnerzy godni zaufania. Specjaliści w dziedzinach: doradztwa gospodarczego i finansowego, pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych, księgowości, kadr i marketingu.
półkole gwiazd UE
0
lat doświadczenia
półkole gwiazd UE
0 mln zł
pozyskanych dotacji
półkole gwiazd UE
0
zrealizowanych projektów
półkole gwiazd UE
0%
skuteczności w pozyskiwaniu funduszy

Nasze doświadczenie

Sukcesy, które mamy na swoim koncie - pozyskane dotacje i firmy oraz instytucje, które wsparliśmy

Wielość i różnorodność branż i projektów, w których uczestniczymy

Know-how, płynący z wiedzy i doświadczenia, który wykorzystujemy na codzień

Sposób działania

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie projektu – od diagnozy potrzeb, doboru optymalnego rozwiązania poprzez przygotowanie kompleksowej dokumentacji przez rozliczenie projektu.
Diagnoza potrzeb
Dobór optymalnego rozwiązania
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji
Rozliczenie projektu
Rzetelna analiza projektu

W procesie przygotowawczym określamy ryzyka związane z projektem oraz określamy potencjalne szanse na uzyskanie dofinansowania. Podejmujemy się realizacji projektów, które wykazują potencjał odniesienia sukcesu w pozyskaniu dofinansowania. Nie pobieramy zaliczek na wykonanie usługi oraz gwarantujemy pozytywną ocenę formalną projektu. Każdy Klient uzyskuje własnego opiekuna projektu, który pozostaje w stałym kontakcie z Klientem i bada na bieżąco jego potrzeby, aby weryfikować dostępne źródła finansowania i rozwoju firmy.

Indywidualne podejście do Klienta

Stosujemy indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta i działanie w jego interesie. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług na każdym etapie współpracy.

Naszym głównym atutem są ludzie, którym można zaufać. Znakiem jakości jest zadowolenie Klienta, właśnie z tego powodu ciągle staramy się spełniać oczekiwania Naszych Klientów.

Zadowolenie Klienta

Znakiem jakości jest zadowolenie Klienta, właśnie z tego powodu ciągle staramy się spełniać oczekiwania Naszych Klientów. Naszym codziennym motto jest

„Nie ma problemów, są tylko wyzwania”