półkole gwiazd UE
0
lat doświadczenia
półkole gwiazd UE
0 mln zł
pozyskanych dotacji
półkole gwiazd UE
0
zrealizowanych projektów
półkole gwiazd UE
0%
skuteczności w pozyskiwaniu funduszy

według rankingu "Najskuteczniejsze Firmy Doradcze 2017" Master Marketing

nr 1
w Polsce według liczby projektów pozyskanych w ramach RPO województwa mazowieckiego (nr 3 pod względem wielkości projektów)
nr 2
w Polsce według liczby projektów pozyskanych w ramach PROW (nr 3 pod względem wartości projektów)
nr 5
w Polsce według liczby projektów B+R pozyskanych w ramach PO IR oraz wszystkich RPO (nr 7 pod względem wartości projektów)

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej to zadanie wiążące się z licznymi obowiązkami. Kluczową kwestię odgrywają w tym wypadku finanse, od których zależą m.in. możliwości utrzymania się podmiotu na rynku i zachowania konkurencyjności. Dotacje na rozwój firmy są więc bardzo pomocne, ale pozyskiwanie funduszy unijnych może być skomplikowane dla przedsiębiorcy. Z tego względu warto postawić na profesjonalne wsparcie ekspertów z Varsovia Capital, którzy wskażą dostępne rozwiązania i pomogą uzyskać dofinansowanie, a następnie rozliczyć projekt.

Zapraszamy do współpracy!

Jak można uzyskać dotację na rozwój firmy?

Otrzymanie środków pochodzących z Unii Europejskiej uzależnione jest od kilku czynników. Przede wszystkim przedsiębiorca musi sprawdzić, czy w konkretnym czasie prowadzony jest nabór. Nierzadko bowiem dochodzi do sytuacji, w której pozyskiwanie dotacji unijnych możliwe jest tylko w konkretnym okresie. Dofinansowanie na rozwój firmy można więc uzyskać tylko w momencie prowadzenia naboru wniosków o jego przyznanie.

Co ważne, liczba projektów obejmujących wsparcie w postaci opisywanych funduszy jest nieustannie aktualizowana i rośnie. Jeśli w wybranym regionie trwa wspomniany nabór wniosków, zainteresowani powinni wypełnić i złożyć w obowiązującym terminie stosowną dokumentację. Dofinansowanie unijne dla firm również kierowane jest do przedsiębiorców, którzy dopiero chcą rozpocząć prowadzenie biznesu. Należy tym samym sprawdzić wszelkie kryteria obowiązujące przy pozyskiwaniu funduszy w przypadku wybranej dotacji. Większość z nich dotyczy pomocy przy rozwoju działalności, zarówno nowej, jak i też już istniejącej.

Taką dokumentację przygotowujemy razem z klientem. Otrzymanie dofinansowania unijnego staje się dzięki temu prostsze i szybsze. Staramy się współpracować z klientem na etapie tworzenia dokumentacji, aby projekt mógł uzyskać możliwie największe szanse na otrzymanie pieniędzy z funduszu w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorstwa.

Czy dofinansowania unijne są bezzwrotne?

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej ma najczęściej formę bezzwrotnego wsparcia. Należy jednak pamiętać, że beneficjent dofinansowania unijnego na rozwój firmy musi w większości przypadków spełnić wyznaczone kryteria. Dotację trzeba ponadto szczegółowo rozliczyć, przedstawiając informacje na temat realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. Również i w tym zakresie zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie. Dotacje bezzwrotne wypłacane są w przypadku dochowania wszystkich wymogów oraz poprawnego wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym we wniosku o dofinansowanie. Unia Europejska często proponuje ponadto możliwość wzięcia kredytu na rozwój firmy. Takie dofinansowanie to pożyczka z niską stopą oprocentowania, co także jest korzystnym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców. W zależności od ich potrzeb przedstawiamy zalety poszczególnych dotacji i wskazujemy sposoby na szybkie pozyskiwanie funduszy unijnych w określonej wysokości.

Kto może zostać beneficjentem w przypadku dofinansowań unijnych?

Dofinansowania unijne są dostępne dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości. Beneficjentami dotacji zostają tym samym zarówno jednoosobowe biznesy, jak i mikro, małe, średnie, czy też duże spółki. Warto też pamiętać o braku ograniczeń w zakresie specyfiki takich podmiotów. O pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej mogą bowiem rozpocząć starania właściciele firm praktycznie z każdego sektora.

Jakie są zalety naszej pomocy przy uzyskiwaniu dofinansowania unijnego?

Opisywane usługi, które świadczymy, to profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla podmiotów chcących otrzymać dotację unijną na rozwój przedsiębiorstwa. Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów znających charakterystykę takiego procesu. Specjaliści wiedzą, w jaki sposób poprawnie przygotować dokumentację aplikacyjną, a także czy dane dofinansowanie jest dostępne w konkretnym momencie. Poprawnie przygotowana i złożona terminowo dokumentacja aplikacyjna to większa skuteczność w pozyskiwaniu funduszy ze wspomnianego źródła, a także oszczędność czasu i wybór najlepszych rozwiązań, dlatego zapraszamy do współpracy z Varsovia Capital!

Projekty, na jakie pomożemy pozyskać dofinansowanie

Nasze specjalizacje

Pozyskaliśmy dotacje i rozliczamy projekty w ramach

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko
Fundusze Europejskie - Polska Wschodnia
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020