półkole gwiazd UE
0
lat doświadczenia
półkole gwiazd UE
0 mln zł
pozyskanych dotacji
półkole gwiazd UE
0
zrealizowanych projektów
półkole gwiazd UE
0%
skuteczności w pozyskiwaniu funduszy

według rankingu "Najskuteczniejsze Firmy Doradcze 2017" Master Marketing

nr 1
w Polsce według liczby projektów pozyskanych w ramach RPO województwa mazowieckiego (nr 3 pod względem wielkości projektów)
nr 2
w Polsce według liczby projektów pozyskanych w ramach PROW (nr 3 pod względem wartości projektów)
nr 5
w Polsce według liczby projektów B+R pozyskanych w ramach PO IR oraz wszystkich RPO (nr 7 pod względem wartości projektów)

Projekty, na jakie pomożemy pozyskać dofinansowanie

Nasze specjalizacje

Pozyskaliśmy dotacje i rozliczamy projekty w ramach

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko
Fundusze Europejskie - Polska Wschodnia
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020