Zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie Varsovia Capital S.A.

Projekt pt. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie Varsovia Capital S.A.” przedsiębiorstwa Varsovia Capital Sp. z o.o. otrzymał nagrodę w ramach 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie. Konkurs organizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

 

Realizacja projektu pozwoli na popularyzację innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe oraz upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana z Covid-19.

Wysokość nagrody: 20 000,00 PLN