Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Projekty pt.

Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION EUROPE Sp. z o.o.” przedsiębiorstwa CONCESSION EUROPE SP. Z O.O

Dotacja na kapitał obrotowy dla LECH MEBLE Leszek Matocha” przedsiębiorstwa LECH MEBLE LESZEK MATOCHA

przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie na 4 projekty w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Projekty pt.

Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION POLSKA Sp. z o.o.” przedsiębiorstwa CONCESSION POLSKA SP. Z O.O.

Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – HANDLOWEGO „EWA-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” przedsiębiorstwa PPH „EWA-BIS” SP. Z O.O.

Dotacja na kapitał obrotowy dla Grupy Owoce Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” przedsiębiorstwa GRUPA OWOCE NATURY SP. Z O.O

Dotacja na kapitał obrotowy dla STACON TIS DUSZAK SPÓŁKA JAWNA” przedsiębiorstwa STACON TIS DUSZAK SPÓŁKA JAWNA

przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Varsovia Capital S.A. laureatem konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Projekt pt. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie Varsovia Capital S.A.” przedsiębiorstwa Varsovia Capital S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów otrzymał nagrodę w ramach 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Projekt pt. „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego narzędzia AutoCheckDoc” przedsiębiorstwa Extreme Robotics Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 3.3. działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw- EXPO 2020

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, EXPO 2020. Projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji” przedsiębiorstwa LG WATER Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne

18 listopada 2020

Informujemy, że w dniach 27- 29 lipca 2020 r. odbył się organizowany przez Varsovia Capital S.A. warsztat w formie webinarium rozpoczynający etap krajowy projektu Polskie Mosty Technologiczne w ramach naboru na rynek kanadyjski.

Nasz zespół odpowiedzialny był za merytoryczne przygotowanie, kompleksową organizację i obsługę warsztatu poświęconemu rynkowi kanadyjskiemu.

Podczas warsztatu Grantobiorcy otrzymali od zaproszonych przez Nas Ekspertów i Prelegentów:

–  wiedzę dotyczącą rynku kanadyjskiego, jego uwarunkowań i możliwości ekspansji,

– usług doradztwa eksperckiego przy wypracowywaniu wstępnej strategii ekspansji na rynek kanadyjski.

Za nami:

•          3 dni intensywnego warsztatu w formie webinarium,

•          rozpoczęcie pracy Grantobiorców nad strategią ekspansji,

•          rozmowy Grantobiorców z doświadczonymi ekspertami i kierownikami Zagranicznych Biur Handlowych,

•          prezentacja praktycznych rozwiązań dotyczących wejścia na wybrany rynek,

•          networking uczestników projektu.