Organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne

20 grudnia 2019

Informujemy, że w dniach 4- 6 grudnia 2019 r. w podwarszawskim Otwocku odbył się organizowany przez Varsovia Capital S.A. warsztat rozpoczynający etap krajowy projektu Polskie Mosty Technologiczne w ramach naboru na rynek izraelski.

Nasz zespół odpowiedzialny był za merytoryczne przygotowanie, kompleksową organizację i obsługę warsztatu poświęconemu rynkowi izraelskiemu.

Podczas warsztatu Grantobiorcy otrzymali od zaproszonych przez Nas Ekspertów i Prelegentów:

–  wiedzę dotyczącą rynku izraelskiego, jego uwarunkowań i możliwości ekspansji,

– usług doradztwa eksperckiego przy wypracowywaniu wstępnej strategii ekspansji na rynek izraelski.

Za nami:

•          3 dni intensywnego warsztatu,

•          rozpoczęcie pracy Grantobiorców nad strategią ekspansji,

•          rozmowy Grantobiorców z doświadczonymi ekspertami i kierownikami Zagranicznych Biur Handlowych,

•          prezentacja praktycznych rozwiązań dotyczących wejścia na wybrany rynek,

•          networking uczestników projektu .

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Projekt pt. „Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania”  przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, oś priorytetowa 2 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Projekt pt. „Wzrost eksportu w firmie Laloushka Ltd. Sp. z o. o. poprzez wdrożenie strategii w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa” firmy Laloushka Ltd. Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa BrainTech Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego bezprzewodowego headsetu EEG”  firmy BrainTech Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na 3 projekty w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.  Projekty pt.

Zakup i stworzenie infrastruktury badawczej niezbędnej do opracowania innowacyjnego układu technologicznego magazynowania energii wiatru”  firmy Vilevo Sp. z o. o.

Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent”  firmy Extreme Robotics Sp. z o.o.

oraz projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”  firmy Business Online Services Sp. z o.o.

przygotowane  przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Zawarcie umowy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

7 listopada 2019

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, której przedmiotem jest świadczenie usługi rozliczania projektu pn. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.