Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

20 maja 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw. Projekt konsorcjalny pt. „Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” przedsiębiorstw Tauron Wytwarzanie S.A., Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. oraz Politechniki Śląskiej  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję

20 maja 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia lata 2014-2020, oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Projekt pt. „Wzrost potencjału oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. poprzez realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu Strategii wzorniczej” przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

20 maja 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Projekt konsorcjalny pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”  przedsiębiorstw Business Online Services Sp. z o.o. oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne

20 grudnia 2019

Informujemy, że w dniach 4- 6 grudnia 2019 r. w podwarszawskim Otwocku odbył się organizowany przez Varsovia Capital S.A. warsztat rozpoczynający etap krajowy projektu Polskie Mosty Technologiczne w ramach naboru na rynek izraelski.

Nasz zespół odpowiedzialny był za merytoryczne przygotowanie, kompleksową organizację i obsługę warsztatu poświęconemu rynkowi izraelskiemu.

Podczas warsztatu Grantobiorcy otrzymali od zaproszonych przez Nas Ekspertów i Prelegentów:

–  wiedzę dotyczącą rynku izraelskiego, jego uwarunkowań i możliwości ekspansji,

– usług doradztwa eksperckiego przy wypracowywaniu wstępnej strategii ekspansji na rynek izraelski.

Za nami:

•          3 dni intensywnego warsztatu,

•          rozpoczęcie pracy Grantobiorców nad strategią ekspansji,

•          rozmowy Grantobiorców z doświadczonymi ekspertami i kierownikami Zagranicznych Biur Handlowych,

•          prezentacja praktycznych rozwiązań dotyczących wejścia na wybrany rynek,

•          networking uczestników projektu .

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Projekt pt. „Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania”  przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, oś priorytetowa 2 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Projekt pt. „Wzrost eksportu w firmie Laloushka Ltd. Sp. z o. o. poprzez wdrożenie strategii w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa” firmy Laloushka Ltd. Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.