Dofinansowanie w ramach Inwestycji FEPW 2021-2027

28 grudnia 2023

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Wzornictwa w MŚP, Działąnie 1.4, Priorytet 1 „ Przedsiębiorczości i Innowacje” a projekt pt. „Przeprowadzenie procesu wzorniczego i wdrożenie innowacji produktowej w postaci modułowej budki akustycznej z możliwością samodzielnej konfiguracji, o rozszerzonych funkcjach użytkowych łączących możliwość pracy oraz relaksacji, wykonanej w zrównoważony sposób z materiałów ekologicznych i dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową” Przedsiębiorstwa CONCESSION EUROPE SP. z O.O. przygotowany przez naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania zajmując 6 miejsce na liście rankingowej.

Uzyskane dofinansowanie z KPO w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego

23 listopada 2023

Informujemy, że projekt pt. „Zakup urządzeń usprawniających proces pakowania owoców miękkich oraz usprawnienie procesu realizacji zamówień poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania” przedsiębiorstwa BERRYPOINT Sp. z o.o. przygotowany przez naszych ekspertów uzyskał wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A.1.4.1. 1. inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Uzyskane dofinansowanie z KPO w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego

2 listopada 2023

Informujemy, że projekt pt. „Zmodernizowanie i przebudowanie hali produkcyjnej w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa i konkurencyjności na rynku oraz planowany zakup sprzętu do zarządzania procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, w tym, niezbędnej w procesie produkcyjnym, magazynowym i transportowym – specjalistycznej maszyny do formowania tac, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zasilenia linii produkcji technologicznej oraz zakup agregatu prądotwórczego” przedsiębiorstwa CUKIERNIE P. CHOJECKI Sp. z o.o. przygotowany przez naszych ekspertów uzyskał wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A.1.4.1. 1. inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Uzyskane dofinansowanie z KPO w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego

1 listopada 2023

Informujemy, że projekt pt. „Budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem linii produkcyjnej i zapleczem sanitarnym oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zasilenia linii produkcji technologicznej” przedsiębiorstwa AVIT Adam Rytel przygotowany przez naszych ekspertów uzyskał wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A.1.4.1. 1. inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Zawarcie umowy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na usługę doradztwa z zakresu opiniowania wniosków

5 października 2023

Informujemy, że zawarliśmy umowę z MRiT, której przedmiotem jest wykonanie usługi doradztwa z zakresu opiniowania wniosków dotyczących zagadnień finansowych w ramach wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania
Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki na wykonanie maksymalnie 40 kontroli projektów konkursowych i pozakonkursowych

21 sierpnia 2023

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, której przedmiotem jest wykonanie w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) maksymalnie 40 kontroli projektów konkursowych i pozakonkursowych (kontroli planowych i/lub doraźnych), które będą realizowane na terenie całego kraju od dnia zawarcia umowy.