Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

25 listopada 2021

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest przeprowadzenie eksperckiej oceny projektów (wniosków o powierzenie grantu) zgłoszonych w naborze do Pilotażu Przemysł 4.0. Termin zakończenia usługi: 15 grudnia 2021 r.

Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

25 listopada 2021

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2021 roku zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., której przedmiotem jest wykonanie usługi kontroli rozliczenia finansowanego wybranej próby Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne.

Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach konkursu Szybka Ścieżka

25 listopada 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt pt. „PRAGMATIC (Prediction of Agriculture Manufacturing Cost) – Prace B+R w obszarze predykcji plonów i kosztów surowców produktów rolnych pozyskiwanych w łańcuchu dostaw od uprawy do linii produkcyjnej” przedsiębiorstwa SETH SOFTWARE Sp. z o.o. oraz projekt pt. Innowacyjne, płynne nawozy azotowe z krzemem i mikroelementami wzbogacone w mikroorganizmy oraz dodatki funkcjonalne” przedsiębiorstwa GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A  przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP

25 listopada 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP. Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji czujnika poziomu smaru w zbiornikach smarownicy mechanicznej Lubricurve 50, który pozwoli kontrolować poziom napełnienia smarownicy, bez udziału człowieka” przedsiębiorstwa RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 3.2 Kredyt na innowacje technologiczne

25 listopada 2021
Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Zawarcie umowy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej

2 czerwca 2021
Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku zawarliśmy umowę z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, której przedmiotem jest zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020.