Dofinansowanie na 2 kolejne projekty w ramach Programu Go to Brand

23 sierpnia 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs nr 4 rok 2018. Projekty pt. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji” firmy LG Water Sp. z o.o. oraz „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Caramella Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży meblarskiej” firmy Caramella Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Nabory dla przedsiębiorców dostępne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

23 sierpnia 2018

Do końca 2018 roku dostępne są jeszcze konkursy na dofinansowanie projektów przedsiębiorców w ramach PO IR. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia m.in. na:

  • Realizację projektów B+R (PO IR 1.1.1 tzw. szybka ścieżka, programy sektorowe PO IR 1.2);
  • Wdrożenie wyników B+R (PO IR 3.2.1 Badania na rynek);
  • Wzornictwo i projektowanie produktów (PO IR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców)

Zapraszamy do kontaktu z Naszymi ekspertami, którzy dokonają analizy Państwa Projektów i wybiorą optymalne źródło wsparcia.

Dotacje na projekty B+R dostępne na Mazowszu

1 sierpnia 2018

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Po wyczerpaniu alokacji dostępnej dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego w ramach programów krajowych wsparcie jedynym źródłem dofinansowania innowacyjnych projektów na badania i rozwój może być Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w ramach którego ogłoszono kolejny nabór wniosków. Do 5 września trwa konkurs o fundusze na realizację tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł.

Umowa z Fundacją Centrum Innowacji FIRE

31 lipca 2018

Informujemy, że zawarliśmy Umowy na przygotowanie Biznes Planów dla Pomysłodawców innowacyjnych projektów w ramach pilotażowego programu Dobry Pomysł współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

Dofinansowanie na 2 kolejne projekty B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

31 lipca 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17. Projekty pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED – Automatyczny Eksplorator Danych” firmy Extreme Robotics Sp. z o.o. oraz „Opracowanie założeń technologicznych oraz stworzenie prototypu innowacyjnych linii do pakowania owoców miękkich i twardych” firmy Techmotion Technology Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

31 lipca 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) – RPMA.01.02.00-IP.01-14-069/17. Projekt pt. „Przeprowadzenie prac B+R polegających na opracowaniu innowacyjnego preparatu leczniczego na bazie aktywnej chymotrypsyny” przygotowany przez Naszych ekspertów dla firmy Badania Rozwój Inwestycje Sp. z o.o. został zakwalifikowany do dofinansowania.