Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach konkursu Szybka Ścieżka

25 listopada 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt pt. „PRAGMATIC (Prediction of Agriculture Manufacturing Cost) – Prace B+R w obszarze predykcji plonów i kosztów surowców produktów rolnych pozyskiwanych w łańcuchu dostaw od uprawy do linii produkcyjnej” przedsiębiorstwa SETH SOFTWARE Sp. z o.o. oraz projekt pt. Innowacyjne, płynne nawozy azotowe z krzemem i mikroelementami wzbogacone w mikroorganizmy oraz dodatki funkcjonalne” przedsiębiorstwa GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A  przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.