Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Projekty pt. „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” przedsiębiorstwa EWADRUK Strękowski Sp. J. orazInternacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Hartimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” przedsiębiorstwa Hartimex Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.