Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Projekty pt.

Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION EUROPE Sp. z o.o.” przedsiębiorstwa CONCESSION EUROPE SP. Z O.O

Dotacja na kapitał obrotowy dla LECH MEBLE Leszek Matocha” przedsiębiorstwa LECH MEBLE LESZEK MATOCHA

przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.