Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

1 sierpnia 2022

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Projekt pt. „Wdrożenie dedykowanego systemu wspierającego proces wycen nieruchomości w celu zwiększenia poziomu automatyzacji zbierania aktualnych cen transakcyjnych na rynku nieruchomości” przedsiębiorstwa Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz projekt pt.„ Wdrożenie nowego, niepodatnego na negatywne skutki pandemii koronawirusa modelu działalności spółki Varsovia Capital Sp. z o.o. poprzez zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, automatyzację procesów oraz zakup niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.” przedsiębiorstwa Varsovia Capital Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.