Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Inwestycji A.1.4.1. Działania 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach inwestycji koordynowanych przez MRiRW finansowanych ze środków planu rozwojowego – Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

8 sierpnia 2023

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A.1.4.1. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury Projekt pt. „Wzrost jakości i konkurencyjności procesu przygotowania do sprzedaży poprzez zakup naważarki 10-ciowagowej i instalacji fotowoltaicznej oraz rozwój systemu teleinformatycznego” przedsiębiorstwa Grupa Producentów Owoców „POLSKIE JAGODY” Sp. z o.o. oraz projekt pt.„ Rozbudowa hali produkcyjnej i magazynów wraz z doposażeniem ich w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji chrupek kukurydzianych i prażynek.” przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.