Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Poddziałania: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Projekty pt. „WDROŻENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OWOCÓW DO SPRZEDAŻY W ZAKŁADZIE W ŻOŁYNI MAJĄCE NA CELU WZROST WARTOŚCI DODANEJ FIRMY „ELLIOT” PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI JAKO ORGANIZACJI PRODUCENTÓW orazWDROŻENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OWOCÓW DO SPRZEDAŻY W ZAKŁADZIE W BRATKOWICACH MAJĄCE NA CELU WZROST WARTOŚCI DODANEJ FIRMY „ELLIOT” PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI JAKO ORGANIZACJI PRODUCENTÓW” przedsiębiorstwa ELLIOT Podkarpacka Grupa Producentów Borówki Sp. z o.o.  przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.