Dofinansowanie na 3 projekty w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.  Projekty pt.

Zakup i stworzenie infrastruktury badawczej niezbędnej do opracowania innowacyjnego układu technologicznego magazynowania energii wiatru”  firmy Vilevo Sp. z o. o.

Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent”  firmy Extreme Robotics Sp. z o.o.

oraz projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”  firmy Business Online Services Sp. z o.o.

przygotowane  przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.