Dofinansowanie na 10 kolejnych projektów w ramach Programu Go to Brand

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs nr 5 rok 2019. Projekty pt.

 „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy 4Experience Sp. z o. o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa Avit Adam Rytel oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy AVIT Adam Rytel

„Promocja polskiej marki produktowej Firmy Odzieżowej „Barbaras” poprzez realizację branżowego programu promocji MODA POLSKA” firmy Marcin Skowron Firma Odzieżowa BARBARAS

 „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Business Online Services Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy Business Online Services Sp. z o.o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa Grupa Owoce Natury Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy Grupa Owoce Natury Sp. z o.o

„Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” firmy Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy TBM Sp. z o.o.

„Promocja marki produktowej przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” firmy Titanis Sp. z o.o.

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji” firmy LG Water Sp. z o.o.

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Extreme Robotics Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy Extreme Robotics Sp. z o.o.

przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.