Dofinansowanie na projekt B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

22 października 2018

Informujemy, że projekt przygotowany przez Naszych ekspertów pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu innowacyjnego systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy” dla firmy Business Online Services Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.