Dofinansowanie na projekt B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

31 lipca 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) – RPMA.01.02.00-IP.01-14-069/17. Projekt pt. „Przeprowadzenie prac B+R polegających na opracowaniu innowacyjnego preparatu leczniczego na bazie aktywnej chymotrypsyny” przygotowany przez Naszych ekspertów dla firmy Badania Rozwój Inwestycje Sp. z o.o. został zakwalifikowany do dofinansowania.