Dofinansowanie na projekt w ramach Bony na innowacje dla MŚP – komponent inwestycyjny

7 maja 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,  działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznej analizy zdjęć trichoskopowych do działalności gospodarczej TrichoLAB Sp. z o.o.”  firmy Tricholab Sp. z o. o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.