Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

1 sierpnia 2022
Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodniana lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 3 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Projekt przedsiębiorstwa Rentilt Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.