Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1 sierpnia 2022
Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt przedsiębiorstwa Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.