Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach konkursu Szybka Ścieżka

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt pt. „Innowatorska platforma do wsparcia procesów wyszukiwania i wnioskowania semantycznego na bazie samouczącego się modelu syntezującego intermodalne dane nieustrukturyzowane” przedsiębiorstwa BI INSIGHT S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.