Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

20 maja 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw. Projekt konsorcjalny pt. „Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” przedsiębiorstw Tauron Wytwarzanie S.A., Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. oraz Politechniki Śląskiej  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.