Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Projekt pt. „Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania”  przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.