Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Projekt pt. „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego narzędzia AutoCheckDoc” przedsiębiorstwa Extreme Robotics Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.