Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

20 maja 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Projekt konsorcjalny pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”  przedsiębiorstw Business Online Services Sp. z o.o. oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.