Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Projekt pt. „Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. przekąsek o obniżonej zawartości tłuszczu” przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.