Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję. Projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów” przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.