Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję

20 maja 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia lata 2014-2020, oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Projekt pt. „Wzrost potencjału oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. poprzez realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu Strategii wzorniczej” przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.