Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, oś priorytetowa 2 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Projekt pt. „Wzrost eksportu w firmie Laloushka Ltd. Sp. z o. o. poprzez wdrożenie strategii w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa” firmy Laloushka Ltd. Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.