Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa BrainTech Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego bezprzewodowego headsetu EEG”  firmy BrainTech Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.