Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP

25 listopada 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP. Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji czujnika poziomu smaru w zbiornikach smarownicy mechanicznej Lubricurve 50, który pozwoli kontrolować poziom napełnienia smarownicy, bez udziału człowieka” przedsiębiorstwa RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.