Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 3.2 Kredyt na innowacje technologiczne

25 listopada 2021
Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.