Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 3.3. działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw- EXPO 2020

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, EXPO 2020. Projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji” przedsiębiorstwa LG WATER Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.