Dotacje na projekty B+R dostępne na Mazowszu

1 sierpnia 2018

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Po wyczerpaniu alokacji dostępnej dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego w ramach programów krajowych wsparcie jedynym źródłem dofinansowania innowacyjnych projektów na badania i rozwój może być Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w ramach którego ogłoszono kolejny nabór wniosków. Do 5 września trwa konkurs o fundusze na realizację tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł.