Typy projektów mogących dostać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 roku

7 maja 2019

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 roku dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów:

– Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność;

– Wsparcie dla MSP na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej;

– Wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej);