Umowa o dofinansowanie dla projektu TAURON Dystrybucja S.A. w ramach PO IiŚ 1.4.1

18 czerwca 2018

W dniu 13.06.2018 firma TAURON Dystrybucja S.A. zawarła Umowę o dofinansowanie dla projektu przygotowanego przez Naszych ekspertów pt. „Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid” współfinansowanego w ramach Działania 1.4 – Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.