Umowa o dofinansowanie dla projektu TAURON Dystrybucja S.A. w ramach PO IR 1.2

29 czerwca 2018

W dniu 29.06.2018 firma TAURON Dystrybucja S.A. wraz z Partnerem firmą Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki „MIKRONIKA” zawarła Umowę o dofinansowanie dla projektu przygotowanego przez Naszych ekspertów pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN” w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020