Umowa z Fundacją Centrum Innowacji FIRE

31 lipca 2018

Informujemy, że zawarliśmy Umowy na przygotowanie Biznes Planów dla Pomysłodawców innowacyjnych projektów w ramach pilotażowego programu Dobry Pomysł współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.