Varsovia Capital S.A. laureatem konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Projekt pt. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie Varsovia Capital S.A.” przedsiębiorstwa Varsovia Capital S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów otrzymał nagrodę w ramach 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie.