Zawarcie umów z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

7 listopada 2019

Informujemy, że zawarliśmy umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, których przedmiotem są:

„Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Techologiczne” dla trzech naborów realizowanych w 2019 ” – dotyczy rynków: Algieria Egipt, RPA, Norwegia, Rosja, Ukraina, Indonezja, Korea Płd., Singapur.

„Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek izraelski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie”

Umowy są rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.