Zawarcie umów z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

22 października 2018

Informujemy, że zawarliśmy 4 Umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, których przedmiotem są:

  1. „Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców”;
  2. „Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna obsługa i organizacja 3 – dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconego tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek USA oraz zapewnienie Grantobiorcom indywidualnych usług eksperckich po warsztacie”;
  3. „Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna obsługa i organizacja 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconego tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek kanadyjski oraz zapewnienie Grantobiorcom indywidualnych usług eksperckich po warsztacie” oraz
  4. „Zapewnienie obsługi logistycznej, hotelowej oraz gastronomicznej na potrzeby organizowanych trzech 3-dniowych warsztatów ”.

Umowy są rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji. Celem projektu jest wsparcie w procesie internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych.