Zawarcie umowy ramowej z PGNiG S.A.

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z PGNiG S.A., której przedmiotem jest opracowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów GK PGNiG do programów europejskich i krajowych oraz usługi dodatkowe w postaci rozliczania umów o finansowanie i bieżące konsultacje.