Zawarcie umowy ramowej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości- przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę ramową z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów oraz wizyt monitoringowych realizowanych ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Termin realizacji umowy: 24 miesiące.