Zawarcie Umowy Ramowej z Veolia Energia Polska S.A.

30 lipca 2023

Informujemy, że dnia 28.07.2023 r. zawarliśmy umowę ramową na usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych dla spółek Grupy Veolia.