Zawarcie umowy ramowej z Veolia Energia Polska S.A.

7 maja 2019

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę ramową z Veolia Energia Polska S.A.dotyczącą świadczenia usług pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych dla spółek wchodzących w skład Grupy VEOLIA.