Zawarcie umowy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej

2 czerwca 2021
Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku zawarliśmy umowę z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, której przedmiotem jest zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020.