Zawarcie umowy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

7 listopada 2019

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, której przedmiotem jest świadczenie usługi rozliczania projektu pn. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.