Zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki na wykonanie maksymalnie 40 kontroli projektów konkursowych i pozakonkursowych

21 sierpnia 2023

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, której przedmiotem jest wykonanie w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) maksymalnie 40 kontroli projektów konkursowych i pozakonkursowych (kontroli planowych i/lub doraźnych), które będą realizowane na terenie całego kraju od dnia zawarcia umowy.