Zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, której przedmiotem jest przeprowadzenie weryfikacji pogłębionych wniosków o płatność złożonych w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Termin zakończenia usługi: 14 grudnia 2022 r.