Zawarcie umowy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na usługę doradztwa z zakresu opiniowania wniosków

5 października 2023

Informujemy, że zawarliśmy umowę z MRiT, której przedmiotem jest wykonanie usługi doradztwa z zakresu opiniowania wniosków dotyczących zagadnień finansowych w ramach wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania
Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.