Zawarcie umowy z Ministrem Zdrowia

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Ministrem Zdrowia, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej wniosków aplikacyjnych, złożonych w ramach naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Zdrowie, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa. Termin realizacji umowy: 31 grudnia 2022 r.