Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

25 listopada 2021

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2021 roku zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., której przedmiotem jest wykonanie usługi kontroli rozliczenia finansowanego wybranej próby Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne.